PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kvantová teorie pole při konečné teplotě - NJSF030
Anglický název: Quantum Field Theory at Finite Temperature
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Paralely mezi statistickou fyzikou a kvantovou teorií pole. Technika funkcionálního integrálu. Poruchový rozvoj partiční funkce, diagramatika. Aplikace na konkrétní problémy podle zaměření posluchačů: např. kvantová chromodynamika a kvark-gluonová plasma.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Kapusta: Finite Temperature Field Theory. Cambridge Univ. Press 1989

Parisi: Statistical Field Theory. Addison-Wesley 1988

Negele, H. Orland: Quantum Many-Particle Systems. Addison-Wesley 1988

Fetter, J. D. Walecka: Quantum Theory of Many-Particle Systems. McGraw-Hill 1971

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (11.10.2017)

Zkouška je ústní, může zahrnovat i prezentaci řešení zadaného problému či úlohy.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (26.05.2003)

Vyjádření partiční funkce kvantového systému pomocí funkcionálního integrálu, bosony a fermiony. Souvislost se "standardní" kvantovou teorií pole, reálný a imaginární čas.

Poruchový rozvoj partiční funkce, reprezentace diagramy. Renormalizace, renormalizační grupa.

Elementární aplikace ů fotonový plyn (QED).

Spontánní narušení-obnovení symetrie v kalibračních teoriích, Higgsův model.

Výpočty v modelech podle orientace posluchačů: např. Nambu-Jona-Lasiniův model QCD a v něm vlastnosti mezonů ovlivněné médiem, souvislost s fyzikou těžkých iontů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK