PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody jaderné fyziky - NJSF026
Anglický název: Experimental Methods in Nuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Fyzikální procesy při průchodu záření látkou. Detekce a spektrometrie jaderného záření. Základní typy experimentů v jaderné fyzice.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: ()

Zdroje záření bez elektrického náboje. Principy získávání záření bez náboje, zdroje záření g, zdroje neutronů z radioaktivních zářičů, neutronové generátory.

Obecné vlastnosti detektorů. Funkce odezvy, pulzní a tokové detektory, energetické rozlišení, detekční účinnost detektorů, časové charakteristiky detektorů, metody určení časových charakteristik.

Detektory založené na ionisaci plynu. Ionisační komory, metody registrace s plynovým zesílením, použití ionisačních komor a proporcionálních počítačů, Geiger-Möllerovy počí-tače, ionizační detektory s tekutou náplní, scintilační detektory fotonásobič, spektroskopie se scintilačním detektorem.

Polovodičové detektory. Typy polovodičových detektorů, kombinovaný systém detekce, spektrometrie g, anticomptonovský detektor, comptonovský detektor, párový detektor.

Spektrometrie neutronů. Průletové metody, mechanické selektory různých typů, metoda odražených jader.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK