PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elektronika pro jaderné fyziky - NJSF025
Anglický název: Electronics for Nuclear Physicists
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. Jan Vrzal, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Seznámení s teoretickými základy elektronických obvodů. Činnost elektronických přístrojů a systémů používaných v jaderné fyzice. Prověření jednodušších celků potřebných k realizaci jaderných experimentů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Frisch H.: Základy elektroniky a elektronických obvodů. Praha, SNTL 1987

Firemní katalog ORTEC. Oak Ridge, US, 1995

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Charakteristika signálu z detektorů jaderného záření.

Šumy v elektrických obvodech.

Derivační a integrační obvod. Filtry.

Vlastnosti přenosových vedení.

Principy základních polovodičových prvků.

Zesilovače, zpětná vazba.

Operační zesilovače a jejich aplikace.

Stabilizátory napětí a proudu.

Číslicové obvody, hradla, klopné obvody.

Čítače impulsů, registry, paměti, dekodéry.

Aritmetické operace, binární sčítačka.

Převodníky D/A, A/D.

Speciální zesilovače pro jadernou spektroskopii.

Jednokanálové a mnohakanálové analyzátory impulsů.

Diskriminátory impulsů s časováním nezávislým na amplitudě.

Koincidenční obvody.

Převodníky čas-amplituda.

Rychlopomalé koincidenční spektroskopické systémy.

Charakteristiky číslicových systémů sběru dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK