PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jaderné analytické metody - NJSF024
Anglický název: Radioanalytical Methods
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Přednáška podává elementární přehled o využití jaderných a jaderně- atomových procesů a metod experimentální jaderné fyziky pro analýzu složení a struktury látek v interdisciplinárním výzkumu.
Literatura -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

J. R. Bird and J. S. Williams (eds) (1989), Ion Beams for Materials Analysis, Academic Press, Sydney.

J. R. Tesmer and M. Nastasi (1995) Handbook of Modern Ion Beam Materials, Analysis, Material Research Society, Pitsburg,

L. C. Feldman, J. W. Mayer, S. T. Picraux, (1982) Materials Analysis by Ion Channeling, Academic Press, New York

R. G. Wilson, F. A. Stevie, C. W. Magee, (1989) Secondary Ion Mass Spectrometry, John Wiley & Sons, Inc., New York.

C. G. Herbert, R. A. W. Johnstone, (2003) Mass Spectrometry Basics, CRP Press, New York.

A. Mackova, S. A. Morton, C. G. H. Walker, K. Volka, Surface Analysis Techniques in: Handbook of Spectroscopy, Wiley- Verlag GmbH & Co., Weinheim, Germany, 2003, Editors: G. Gauglitz, T. Vo-Dinh.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (19.03.2015)

Přehled základů kinematiky elastických procesů. Rutherfordův rozptyl - kinematika, účinný průřez rozptylu nabité částice, metoda elastického rozptylu nízkoenergetických iontů LEIS (Low Energy Ion Scattering), energetické ztráty lehkých iontů v materiálu, hloubkové profilování, RBS (Rutherford Backscattering Spectroscopy) a dopředný elastický rozptyl pro detekci lehkých prvků (Elastic Recoil Detection Analysis)

Prvková analýza s využitím iontových svazků. Metoda rentgenfluorescence buzení iontovými svazky PIXE, hloubkové profilování pomocí odprašování povrchové vrstvy SIMS, SNMS, studium krystalických látek, příměsí v intersticiálních polohách pomocí metody RBS-channeling, detekční limity, hloubkové rozlišení a analytické možnosti

Aktivační analýza a jaderné reakce. Aktivační analýza nabitými částicemi a neutrony CPAA, NAA, využití jaderných reakcí pro analýzu materiálů NRA, RNRA, PIGE. Hloubkové profilování lehkých prvků s využitím neutronů (NDP)

Zdroj urychlovaných částic - urychlovač. Urychlovače pro jaderné aplikace - cyklotron, elektrostatické urychlovače produkující iontové svazky pro analýzy materiálů

Mössbauerovská spektroskopie, jaderná magnetická rezonance a jejich využití: Zkoumání látek a jejich prvkového složení pomocí magnetických vlastností. Využití jaderné magnetické rezonance v lékařství, biologii a organické chemii

Exkurze na pracoviště zabývající se jadernými analytickými metodami v ÚJF AV ČR Řěž

RBS, PIXE, PIGE, NRA.

Jaderný reaktor - NDP, NAA

Cyklotron - výroba radiofarmak

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK