PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do kvantové teorie pole - NJSF014
Anglický název: Introduction to Quantum Field Theory
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Prerekvizity : NOFY045
Anotace -
Poslední úprava: ()
Jednočásticové relativistické vlnové rovnice. Lagrangiány nekvantových polí. Kanonické kvantování. S matice. Kvantová elektrodynamika. Kvantová teorie záření, amplitudy binárních procesů, Feynmanovy diagramy. Renormalizace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (12.10.2017)

K získání zápočtu je vyžadováno úspěšné vyřešení zápočtové písemky. Zápočet lze opakovat.

Zápočet je podmínkou zápisu ke zkoušce.

Zkouška je ústní, může zahrnovat i prezentaci řešení zadaného problému či úlohy.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Mandl, G. Shaw: Quantum Field Theory, J. Wiley & Sons, N.Y. 1988. Itzykson, J.-B. Zuber: Quantum Field Theory. McGraw-Hill 1980, Mir Moskva 1984

J. D. Bjorken, S. D. Drell: Relativistic Quantum Mechanics, Relativistic Quantum Fields. McGraw-Hill 1964, 1965, Nauka Moskva 1978

N. N. Boguljubov, D. V. Širkov: Vvedenije v teoriju kvantovannych polej. Nauka Moskva 1984

S. S. Schweber: An Introduction to Relativistic Quantum Field Theory. Row, Peterson 1961, IIL Moskva 1963

F. Mandl, G. Shaw: Quantum Field Theory. Wiley 1995

L. H. Ryder: Quantum Field Theory. Cambridge Univ. Press 1994

S. Weinberg: The Quantum Theory of Fields, Cambridge Univ. Press 1995

L. S. Schulman: Techniques and Applications of Path Integration. Wiley 1981

A. I. Achiezer, V. B. Beresteckij: Kvantovaja elektrodinamika. Nauka Moskva 1981

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Lagrangeova polní teorie. Relativistické označení, klasická Lagrangeova polní teorie, kvantovaná Lagrangeova polní teorie, symetrie a zákony zachování.

Klein-Gordonovo pole. Reálné a komplexní Klein-Gordonovo pole, kovariantní komutační relace, mezonový propagátor.

Diracovo pole. Diracova rovnice, kvantování Diracova pole, kovariantní antikomutační relace, fermionový propagátor, elektromagnetická interakce a kalibrační invariance.

Elektromagnetické pole - fotony. Klasické el.mag. pole, kovariantní kvantování, fotonový propagátor.

Rozklad S-matice. Rozklad S-matice a Wickovy teorémy.

Feynmanovy diagramy a pravidla v kvantové elektrodynamice. Feynmanovy pravidla v konfiguračním prostoru, Feynmanovy pravidla v impulsovém prostoru, 1. řád S-matice, Comptonův rozptyl, elektron-elektronový rozptyl, uzavřené smyčky, Feynmanovy pravidla pro QED, účinné průřezy vybraných elementárních procesů v QED.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK