PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biologické účinky ionizujícího záření - NJSF008
Anglický název: Biological Effects of Ionizing Radiation
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Dr. Ing. Marie Davídková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UCJF (20.03.2015)
Prezentované přednášky shrnují základy radiační biologie. Studenti jsou seznámeni s časovým průběhem biologických účinků ionizujícího záření; fyzikálními a chemickými procesy radiačního poškození biologického materiálu; mechanismy poškození DNA a dalších částí buňky; typy poškození a reparačními procesy; subbuněčnou a buněčnou citlivostí a odezvou na ozáření; fyzikálními, biologickými a chemickými modifikátory odezvy buněk na ozáření; s teoriemi a modely buněčného přežití a základy radiační biologie normálních a neoplastických tkání.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (14.01.2019)

Nias A.H.W.: An introduction to radiobiology, Wiley, Chichester, 2000

Alpen E.L.: Radiation Biophysics, Academic Press, San Diego, 1998

Lehnert, S.: Biomolecular action of ionizing radiation, Taylor&Francis, 2008

Mozumder, A.: Fundamentals of Radiation Chemistry, Academic Press, San Diego, 1999

Mozumder, A., Hatano, Y. Charged particle and photon interactions with matter: Chemical, Physicochemical,

and Biological Consequences with Applications, Marcel Dekker Inc, 2004

Steel, G.G.: Basic Clinical Radiobiology, Arnold, London, 2002

Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J.D.: Molecular Biology of the Cell, Garland Publ., NY 1994

Původní publikace v odborných časopisech od 1990

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UCJF (28.05.2003)

Základní charakteristiky radiobiologického mechanismu v buňkách a tkáních. Pokusy o jeho matematické modelování v průběhu minulého století. Křivky přežití a faktory ovlivňující radiobiologický účinek; zejména kyslíkový poměr. Postupné fáze daného mechanismu: fyzikální, chemická a biologická; a příslušný modelový řetězec. Mikrodozimetrické charakteristiky a přenos energie záření do prostředí; vliv různých radiomodifikátorů; výsledný radiobiologický .účinek (inaktivace buňky a jiné důsledky). Kumulativní účinek na ozářenou tkáň; radioterapie nádorových onemocnění. Podstata radiobiologického mechanismu v buňce; dvojné zlomy chromozomální DNA. Detailní tvar křivek přežití; význam pro optimalizaci radioterapeutických postupů a radiační hygienu (včetně ochrany kosmonautů). Využití různých druhů ionizujících částic v radioterapii nádorových onemocnění; hadronová terapie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK