PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktikum jaderné fyziky - NJSF006
Anglický název: Practical Course in Nuclear Physics
Zajišťuje: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Praktikum navazující na Fyzikální praktikum IV (OFY030). Úlohy slouží k rozšíření a prohloubení znalostí základních měřících metod používaných ve fyzice jader a částic.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Texty a návody k jednotlivým úlohám

Sylabus
Poslední úprava: T_UCJF (20.03.2015)

Experimentální úlohy:

1. Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření

2. Studium rozpadu gama

3. Neutronová aktivační analýza

4. Kosmické záření

5. Studium jaderných reakcí

6. Spektrum kvant gama při vysokých energiích

7. Měření beta spektra polovodičovým detektorem

8. Měření úhlového rozdělení v gama-gama koincidencích

9. Totální účinný průřez interakce gama záření

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK