PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Akademická angličtina I - NJAZ115
Anglický název: Academic English I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (04.04.2018)
Kurz zahrnuje prezentace, diskuse a problematiku psaní odborných textů. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Kurz se doporučuje zejména studentům magisterského a doktorského studia.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (04.04.2018)

K. Paterson with Roberta Wedge, Oxford Grammar for EAP. O.U.P., 2013;

D. Bell, Passport to Academic Presentations. Student’s Book. Garnet Publishing Ltd., 2014;

M. McCarthy, F. O´Dell, Academic Vocabulary in Use. CUP, 2015

Autentické zdroje z různých disciplín fyziky, informatiky a matematiky.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (04.04.2018)

Tematické okruhy: jazykové registry - formální, neutrální a neformální anglický jazyk (pravopis, slovní zásoba, gramatika, styl); úvod do akademického anglického jazyka; diskuse (vyjádření souhlasu, nesouhlasu, vyhýbavé odpovědi, kritiky, polemiky); psaní (žánry odborného stylu; struktura odborného článku); prezentace.

Gramatika: gramatické aspekty akademického anglického jazyka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK