PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělský jazyk pro pokročilé I - NJAZ108
Anglický název: Spanish for Advanced Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Milena Režná
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (05.04.2018)
Pokračování kurzu Španělština pro středně pokročilé II (NJAZ105). Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (05.04.2018)

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda: Aventura 2/ Aventura 3 (od lekce 0)

Cca od lekce 8 uvedené učebnice plus rozšířená gramatika.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (04.04.2018)

Sylabus tohoto kurzu může být pozměněn v závislosti na úrovni přihlášených studentů.

Gramatika
 • vyjadřování budoucnosti (Futuro simple x IR + A + Infinitiv)
 • podmínková souvětí - opakování a rozšíření
 • časová souslednost - opakování a rozšíření
 • časové věty
 • subjunktiv přítomný (Presente de subjuntivo)
 • subjunktiv minulý (Imperfecto de subjuntivo)
 • užití subjunktivu pro vyjádření přání, rozkazu, pravděpodobnosti, emocí, pocitů, hodnocení, možnosti a hypotézy, a ve větách časových a podmínkových
 • vztažné věty s předložkou (a la que, del que…)

Komunikace a slovní zásoba

 • hovořit o budoucnosti
 • říci, co se stane za určitých podmínek a co se stane možná
 • informovat o tom, co někdo řekl

 • znamení zvěrokruhu
 • pověry
 • náboženství
 • významy slovesa QUEDAR
 • vzdělávací systém, univerzita, obory studia, termíny souvisejícím se zápisem a studiem na VŠ,

studentský život

 • Česká republika - ateistická země?, Španělsko - katolická země?
 • pověry ve Španělsku
 • program Erasmus

Drobné změny možné!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK