PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělský jazyk pro středně pokročilé I - NJAZ104
Anglický název: Spanish for Intermediate Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. Milena Režná
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (05.04.2018)
Pokračování kurzu Španělština pro mírně pokročilé II (NJAZ079). Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Milena Režná (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (25.04.2018)

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda: Aventura 2

Od lekce 0.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (25.04.2018)
Gramatika
Ze slovesných kategorií předpokládaná znalost přítomného času, minulého času jednoduchého a složeného (hablo, hablé, he hablado), imperativu a rozdílů mezi SER - ESTAR - HAY. V průběhu kurzu se bude opakovat a procvičovat.

 • budoucí čas jednoduchý (futuro imperfecto - hablaré)
 • podmínková souvětí - 1. kondicionál
 • předmětná souvětí se spojkou SI
 • vazba AL + IFINITIV pro souběžné děje
 • předložky PARA a POR, a předložka A pro vyjadřování vzdálenosti
 • spojky PERO, SINO, SINO QUE
 • imperfektum a jeho užití
 • kontrast mezi jednoduchým časem minulým a imperfektem
 • slovesné vazby s infinitivem (EMPEZAR A, DEJAR DE, ESTAR A PUNTO DE, ACABAR DE, VOLVER A)
 • příslovce - opakování a doplnění

Komunikace a slovní zásoba
 • ubytování v hotelu - rezervace, kontakt emailem, služby, problémy v pokoji, žádost o pomoc či laskavost
 • rozumět cedulím a značkám
 • popisovat minulost a život v historických epochách
 • mluvit o změnách v životě
 • mluvit o technologických novinkách a vynálezech
 • reagovat na novinky/zprávy
 • umět správně používat příslovečná určení času

 • Latinská Amerika, země a přídavná jména národnostní
 • Mexiko - poloostrov Yucatán
 • Peru - Inkové

Drobné změny možné!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK