PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Český jazyk pro pokročilé II - NJAZ102
Anglický název: Czech for Advanced Students II
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Výuka českého jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (06.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (01.04.2019)

Alena Nekovářová, Čeština pro život 2, Praha:Akropolis, 2012

Marie Boccou Kestřánková a kol., Čeština pro cizince, učebnice

úroveň B, Brno: Edika, 2013

Texty z internetu

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Tematické okruhy:
Peníze, studentský život, vzdělávání, věda, kultura, mezilidské vztahy, technika, technické vynálezy, životopisy vynálezců a objevitelů, technické novinky v praxi.

Gramatické a lexikální prostředky:
Deklinace přejatých a cizích slov, přivlastňovací adjektiva otcův, matčin..., podmínkové věty jestliže, -li, kdyby a věty účelové a příčinné, spojka aby ve větách objektových a účelových, deklinace číslovek a počítaných předmětů, zlomky, postavení více zájmen ve větě, větná perspektiva.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK