PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Český jazyk pro mírně pokročilé II - NJAZ100
Anglický název: Czech for Pre-intermediate Students II
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Výuka českého jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (06.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (01.04.2019)

Lída Holá, Pavla Bořilová, 2011, Čeština expres 2 A1/2, Praha: Akropolis, 2015

(L 12-14)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Tematické okruhy:
Psaní adres (opakování), pozdravy a přání, telefonní dialogy, rezervace pokoje v hotelu, rezervace stolu v restauraci, vyjádření osobních údajů v psaném a mluveném projevu, psaní CV, žádost o zaměstnání, orientace v zaměstnáních.

Gramatické a lexikální prostředky:
Dativ a lokál demonstrativ a substantiv, adverbia na otázku kde, odkud, kudy, kam II, hláskování jména - česká abeceda, číslovky 1000 - milion, adverbia času - nejdřív, potom, předtím atd. ve spojení s příslušnými mluvnickými časy, už x ještě, výčet zaměstnání, přechylování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK