PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Český jazyk pro začátečníky II - NJAZ098
Anglický název: Czech for Beginners II
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Výuka českého jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (06.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (01.04.2019)

Lída Holá, Pavla Bořilová, Čeština expres 1 A1/1, Praha: Akropolis, 2011

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)
Sylabus
Tematické okruhy:
Určení času, hodiny, datum, návrh setkání, vyjádření nutnosti a možnosti, popis osob II, vyprávění minulých dějů, denní program, vyjádření místa, jednoduchý popis dovolené, počasí.

Gramatické a lexikální prostředky:
Číslovky řadové 1.-31., názvy dnů, měsíců, návrh setkání II, modální slovesa, jmenné adjektivum rád/-a v konstrukcích mám rád/-a, jsem rád, že..., minulý čas, reflexívní slovesa, sloveso znát, vědět, umět, lokál singuláru po prepozici v/ve, akuzativ singuláru po prepozici na, genitiv singuláru po prepozici u (substantiva tvrdá).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK