PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Francouzský jazyk pro středně pokročilé I - NJAZ094
Anglický název: French for Intermediate Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)
Kurz je určen pro studenty, kteří již dosáhli určitého stupně znalostí jazyka, dokáží se spontánně domluvit v běžných situacích a rozumějí hlavním myšlenkám běžného slyšeného a psaného projevu, orientují se i v odborných textech, umějí se písemně vyjádřit k nejrůznějším tématům. Budou dále prohlubovat své jazykové kompetence, především porozumění slyšenému a čtenému projevu, vlastní ústní a písemný projev. Zápis je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (12.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Heu E., Abou-Samra M., Perrard M., Pinson, C., Le Nouvel Édito B1, Les Éditions Didier, 2012, v rozsahu cca Unités 1-2

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (19.03.2019)
Tematické okruhy
  • Le logement, la colocation
  • Les Français à table
  • La vie étudiante

Probírané gramatické jevy
  • exprimer le passé (passé composé, imparfait)
  • le subjonctif présent
  • les pronoms relatifs simples
  • la mise en relief

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK