PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé IV - NJAZ090
Anglický název: English for Upper-Intermediate and Advanced Students IV
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. FM > 2. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (17.04.2019)
Navazující výuka anglického jazyka pro středně pokročilé a pokročilé. Určeno pro studenty 2.roč. bakalářského studia jako příprava na zkoušku z angličtiny (NJAZ091) Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění 70% celkových požadavků, ke kterým náleží pravidelná účast na cvičení, dosažení stanoveného limitu v testech z obecné i odborné angličtiny a odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (17.04.2019)

Pro úroveň C:

A.Grace, R. Acklam: New Total English Upper-Intermediate - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman).

Pro úroveň D:

JJ Wilson, A. Clare: New Total English Advanced - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman).

Pro obě úrovně materiál pro studium odborného jazyka:

A.Křepinská, M. Bubeníková, M. Mikuláš: Angličtina pro studenty MFF UK (Matfyzpress)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (17.04.2019)

Tematické okruhy: kriminalita, právo, názor, přesvědčování, paměť, pocity aj.; odborný jazyk - integrální počet, trigonometrické funkce, trojrozměrná geometrická tělesa, fráze a spojovníky v odborném textu.

Gramatika: vztažná zájmena, modální slovesa, spojky, předložkové vazby, vedlejší věty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK