PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk pro mírně pokročilé IV - NJAZ089
Anglický název: English for Pre-Intermediate Students IV
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (05.04.2018)
Navazující výuka anglického jazyka pro mírně pokročilé. Určeno pro studenty 2.roč. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění 70% celkových požadavků, ke kterým náleží pravidelná účast na cvičení, dosažení stanoveného limitu v testech z obecné i odborné angličtiny a odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KJP (03.04.2017)

R. Roberts, A. Clare, JJ Wilson: New Total English Intermediate - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman Education).

A. Křepinská, M. Bubeníková, M. Mikuláš: Angličtina pro studenty MFF UK (Matfyzpress).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (05.04.2018)

Tematické okruhy: prázdniny, studium, změna, povolání, vzpomínky aj.; odborný jazyk - integrální počet, trigonometrické funkce, trojrozměrná geometrická tělesa, fráze a spojovníky v odborném textu.

Gramatika: modalita, členy, příslovce, frázová slovesa, otázka na podmět a předmět, podmínkové věty, souslednost časová, časy, „make, let, allow“, „I wish/ If only“ aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK