PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro velmi pokročilé I - NJAZ083
Anglický název: German for Proficient Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Při jeho zápisu mají přednost studenti MFF.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná aktivní účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

D.Drmlová,B.Homolková,D.Kettnerová,L.Tesařová:Německy s úsměvem 2 kolektiv autorů:Sprechen Sie Deutsch 3

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Dana Drmlová, Božena Homolková, Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová: Německy s úsměvem nově (Fraus, 2003);

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK