PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělský jazyk pro mírně pokročilé I - NJAZ078
Anglický název: Spanish for Pre-Intermediate Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milena Režná
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (04.04.2018)
Pokračování kurzu Španělština pro začátečníky II (NJAZ080). Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Milena Režná (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (04.04.2018)

Králová, Krbcová, Dekanová, Chacón Gil: Fiesta 1 / Fiesta 1 nueva

Od lekce 6 uvedené učebnice plus doplňkové materiály.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (29.03.2018)
Gramatika
 • příčestí minulé pravidelné a nepravidelné (hablado, hecho…)
 • minulý čas složený (Pretérito perfecto compuesto - he hablado…) a jeho užití
 • příslovečná určení času užívaná s minulým časem složeným
 • nepravidelná slovesa (traer, dar, poner, coger, entender, pedir…)
 • vazba TARDAR EN + INFINITIV
 • přímý a nepřímý předmět vyjádřený nepřízvučným tvarem osobního zájmena (lo sé, te la doy, no se los traen…)
 • rozkazovací způsob pro tykání kladný a záporný
 • číslovky - opakování
 • superlativ absolutní
 • ukazovací zájmena
 • úvod do jednoduchého minulého času (Pretérito perfecto simple/indefinido - hablé, dijeron…)
Komunikace a slovní zásoba
 • Vánoce a konec roku, jak se slaví v Česku a ve Španělsku
 • narozeniny - oslavy, dárky, gratulace
 • názvy měsíců, označování data, datum narození
 • oblečení a jeho nakupování
 • potraviny a jejich nakupování
 • počasí

Drobné změny možné!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK