PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk pro mírně pokročilé III - NJAZ075
Anglický název: English for Pre-Intermediate Students III
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (05.04.2018)
Navazující výuka anglického jazyka pro mírně pokročilé. Určeno pro studenty 2.roč. bakalářského studia jako příprava na zkoušku z angličtiny (NJAZ091). Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění 70% celkových požadavků, ke kterým náleží pravidelná účast na cvičení, dosažení stanoveného limitu v testech z obecné i odborné angličtiny a odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KJP (03.04.2017)

R. Roberts, A. Clare, JJ Wilson: New Total English Intermediate - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman Education).

A. Křepinská, M. Bubeníková, M. Mikuláš: Angličtina pro studenty MFF UK (Matfyzpress).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (05.04.2018)

Tematické okruhy: přátelé, média, životní styl, majetek, volný čas aj.; odborný jazyk - mocniny a odmocniny, logaritmy a matice, kuželosečky aj.

Gramatika: slovesa (trpný rod, pomocná, modální, infinitiv a gerundium), podstatná jména (ne/počitatelnost), přídavná jména (stupňování), časy, vztažné a podmínkové věty, dovětky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK