PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk pro mírně pokročilé II - NJAZ073
Anglický název: English for Pre-Intermediate Students II
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)
Navazující výuka anglického jazyka pro mírně pokročilé. Určeno pro studenty 1.roč. bakalářského studia jako příprava na zkoušku z angličtiny (NJAZ091). Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění 70% celkových požadavků, ke kterým náleží pravidelná účast na cvičení, dosažení stanoveného limitu v testech z obecné i odborné angličtiny a odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KJP (03.04.2017)

A. Crace, R. Acklam: New Total English Pre-Intermediate - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman);

A. Křepinská, M. Bubeníková, M. Mikuláš: Angličtina pro studenty MFF UK (Matfyzpress)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Tematické okruhy: lidské tělo, rychlost, práce, cestování, výchova, peníze aj.; odborný jazyk - trojúhelníky, kruh, množiny, sčítání, odčítání, násobení, dělení, zlomky a desetinná čísla.

Gramatika: slovesa (infinitiv a gerundium, se dvěma předměty), příslovce způsobu, členy (určitý, neurčitý, žádný), nepřímá řeč, časy, podmínkové věty, aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK