PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I - NJAZ070
Anglický název: English for Upper-Intermediate and Advanced Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (27.03.2019)
Výuka anglického jazyka pro středně pokročilé a pokročilé. Určeno pro studenty 1.roč. bakalářského studia jako příprava na zkoušku z angličtiny (NJAZ091). Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění 70% celkových požadavků, ke kterým náleží pravidelná účast na cvičení, dosažení stanoveného limitu v testech z obecné i odborné angličtiny a odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2019)

Pro úroveň C:

A.Grace, R. Acklam: New Total English Upper-Intermediate - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman).

Pro úroveň D:

JJ Wilson, A. Clare: New Total English Advanced - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman).

Pro obě úrovně materiál pro studium odborného jazyka:

A.Křepinská, M. Bubeníková, M. Mikuláš: Angličtina pro studenty MFF UK (Matfyzpress)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2019)

Tematické okruhy: rodina, přátelé, cestování, objevy, internet, konverzace aj.; odborný jazyk - čísla, matematické symboly, přímky a úhly, nepravidelná podstatná jména.

Gramatika: podstatná jména (počitatelnost, členy, předpony, přípony), přídavná jména (stupňování, řazení), slovesa (frázová, modální, trpný rod, infinitiv, gerundium, časy), příslovce, předložkové vazby, otázky, podmínkové věty, vztažné věty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK