PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk pro doktorské studium I - NJAZ068
Anglický název: English for Ph.D. Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
za splnění nejsou body
Garant: Mgr. Zuzana Hořká
Kategorizace předmětu: Učitelství > Angličtina
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)
Angličtina pro první ročník doktorského studia. Čtyřsemestrální kurz pro středně pokročilé studenty. Kurz je koncipován jako příprava k povinné zkoušce. Výuka rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, mluvení, psaní i čtení), zaměřuje se hlavně na procvičování testovaných struktur: cloze, open cloze, key word transformation, word formation; listening – multiple choice: short extracts, sentence completion. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Pro splnění požadavků je nutná pravidelná účast na cvičení, aktivní práce ve výuce a splnění všech úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KJP (02.05.2017)

Jan Bell, Roger Gower: Advanced Expert, Coursebook; Pearson 2014

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Tematické okruhy: práce, studium, domov a rodina, volný čas

Gramatika: slovesné tvary, pasívum, vztažné věty, členy, podstatná jména, vyjadřování budoucnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK