PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Francouzský jazyk pro pokročilé I - NJAZ047
Anglický název: French for Advanced Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)
Kurz je určen pro studenty s pokročilou znalostí jazyka. Jeho cílem je rozvíjet komunikační dovednosti studentů a jejich schopnosti rychle a pohotově reagovat v rozmanitých situacích, získat větší jistotu při mluvení, rozvíjet porozumění slyšenému i čtenému projevu, upevnit složitější gramatické i lexikální struktury, rozšířit slovní zásobu a užívat adekvátní jazykové prostředky v různých tematických oblastech, především v oblasti mluveného, ale i psaného projevu. Zápis je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (12.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Heu, É., Mabilat J.-J., Édito B2, Les Édititions Didier, 2015, v rozsahu Unités 1 - 2

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)
Tematické okruhy
  • La France vue par les étrangers
  • Les institutions françaises
  • les Français et les langues
  • La position de français dans le monde actuel

Probírané gramatické jevy

  • L´Indicatif ou le subjonctif
  • Les mots de liaison
  • Le discours rapporté au passé
  • Les déclaratifs

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK