PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Francouzský jazyk pro mírně pokročilé I - NJAZ045
Anglický název: French for Pre-Intermediate Students I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)
Kurz je určen pro studenty, kteří se jazyk již učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy. Budou dále prohlubovat své jazykové kompetence, především porozumění slyšenému a čtenému projevu, vlastní ústní a písemný projev na témata z běžného života. Zápis je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (12.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Menand, R., Le nouveau taxi! 2. díl, Hachette, 2009, v rozsahu cca Unité 1 - Unité 4

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (19.03.2019)
Tematické okruhy
 • moi et ma famille
 • la mode
 • le logement
 • les voyages
 • la vie en ville et à la campagne
 • le sport
 • les projets

Probírané gramatické jevy

 • les trois types de questions
 • les pronoms (toniques, démonstratifs, possessifs, relatifs, indéfinis, en, y, etc.)
 • le présent, le passé récent, le futur proche, le futur simple, le passé composé, l´imparfait
 • le subjonctif et le conditionnel
 • le comparatif et le superlatif

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK