PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Francouzský jazyk pro začátečníky I - NJAZ043
Anglický název: French for Beginners I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)
Kurz je určen pro úplné začátečníky. Jeho cílem je, aby si studenti osvojili elementární znalosti francouzského jazyka a dokázali za pomoci jednoduchých jazykových prostředků komunikovat v běžných situacích. Zápis je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. (12.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Capelle, G., Menand, R., Le nouveau taxi ! 1. díl, Hachette, 2009, v rosahu lekcí 1 - 15

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)
Tematické okruhy
 • já a moje rodina
 • pozdravit se, představit se, představit někoho
 • zájmy, záliby, hudba, sport
 • bydlení
 • popis osoby
 • oblečení
 • povolání
 • země a národnosti
 • každodenní činnosti
 • hodiny

Probírané gramatické jevy

 • časování pravidelných sloves 1. třídy v prézentu (typ parler)
 • základní nepravidelná slovesa v prézentu (être, avoir, faire, aller, prendre atd.)
 • tvoření záporu a otázky
 • vazba il y a
 • rod podstatných jmen
 • člen určitý a neurčitý
 • kontrakce členu určitého s předložkou à
 • základní předložky (de, à, chez, en atd.)
 • číslovky 0-60
 • zájmeno ON

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK