PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Obchodní angličtina - NJAZ015
Anglický název: Business English
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Hlavičková
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: T_KJP (14.03.2017)
Kurz Business English je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností využitelných v pracovním procesu. Je určen studentům s malou nebo žádnou praxí z pracovního či podnikatelského prostředí, kteří chtějí získat či prohloubit si dovednosti využitelné po ukončení studia. Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentům solidní základ tzv. obchodní angličtiny a zlepšit jejich komunikační dovednosti. Mezi nejdůležitější okruhy patří: účast na jednáních, telefonování, vyjednávání, obchodní korespondence, žádost o práci a přijímací pohovor, prezentace projektu, poskytování a přijímání zpětné vazby.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (09.04.2018)

Brook-Hart J. Business Benchmark, Upper Intermediate (2nd Edition). CUP, 2013;

Jones, L. New International Business English. CUP, 2001;

Hlavičková, Z. Business English. Grada, 2015;

xerokopie dalších materiálů

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (27.03.2017)

1. Představování, první kontakt

2. Prezentace

3. Jak získat práci

4. Navázání kontaktu, telefonní hovory

5. Obchodní korespondence, e-maily

6. Vyjednávání

7. Obchodní schůzky, porady

8. Zakládání firmy

9. Marketing

10. Sociální média a PR

11. Služební cesty, konference

12. Vztahy se zákazníky

13. Projektové řízení

14. Obchodní činnosti napříč kulturami

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK