PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z teorie geodynama - NGEO100
Anglický název: Selected chapters on geodynamo theory
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)
Rozšiřující přednáška z geomagnetismu zabývající se detailně mechanismy vzniku magnetického pole Země, Slunce a planet. Navazuje na základní kurs NGEO080.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)

Prohloubení znalostí o teorii geodynama.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (06.10.2017)

Forma zkoušky: ústní

Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)
  • George Backus, Robert Parker, Cathy Constable, Foundations of Geomagnetism, Cambridge University Press, 1996.

  • David Gubbins, Emilio Herrero-Bervera (Eds.), Encyclopedia of Geomagnetism and Paleomagnetism, Springer, 2007.

  • John Jacobs (Ed.), Geomagnetism, Volumes I-IV, Academic press, London, 1987, 1991.

  • Moffatt H. K., Magnetic field generation in electrically conducting fluid, Cambridge University Press, 1978.

  • Roberts P. H., Introduction to the Magnetohydrodynamics, Longmans, 1967.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (06.10.2017)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)

Rovnice geodynama v Boussinesqově a anelastické aproximaci. Anti-dynamo věty. Geostrofické a magnetostrofické proudění. Taylorova podmínka. Téměř symetrická dynama. Magnetohydrodynamické vlny, Alfvénovy vlny, MAC vlny. Torzní oscilace. Konvekční nestability a Schwarzschildova kritéria pro vznik konvekce. Numerické modely geodynama, solárního dynama a planetárních dynam.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK