PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Geofyzikální studium planet - NGEO099
Anglický název: Geophysical modeling of planets
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (22.04.2013)

Základní poznatky o měsících a terestrických planetách uvnitř i vně Sluneční soustavy a jejich vnitřní vývoj. Charakter dat z pozorování družic a meziplanetárních sond. Geofyzikální metody pro výzkum vzdálených těles.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (22.04.2013)

Posluchači se seznámí se základními vlastnostmi pevných těles Sluneční soustavy s důrazem na jejich vnitřní vývoj a evoluci. Diskutována bude i evoluce a habitabilita extrasolárních těles.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (22.04.2013)

R. Barnes: Formation and Evolution of Exoplanets. Wiley-VCH, Berlin 2010.

M. Dougherty, L. Esposito, S. Krimigis: Saturn from Cassini-Huygens. Springer 2009.

D. Gubbins, E. Herrero-Bervera: Encyclopedia of geomagnetism and paleomagnetism. Springer 2007.

R.T. Pappalardo, W.B. McKinnon, K. Khurana: Europa. Univ. Arizona Press, Tuscon, 2009.

G. Schubert, D.T. Turcotte, P. Olson: Mantle Convection in the Earth and Planets. Cambridge University Press, Cambridge 2001.

T.R. Watters: Planetary tectonics. Cabridge University Press, 2010.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška se sestává z písemné a ústní části.

Písemná část: Skládá se z otázek a příkladů z témat odpovídající sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Ústní část: Prezentace (20-30 min) na vybrané téma odpovídající sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (22.04.2013)

Základní charakteristiky měsíců a terestrických planet Sluneční soustavy: složení, vnitřní struktura, tektonika, povrch a topografie, gravitační a magnetické pole. Výzkum vzdálených planet, charakter dat, minulá i budoucí pozorování a meziplanetární mise.

Extrasolární planety: detekce, vlastnosti, četnosti a statistiky, povrchová teplota, habitabilita.

Gravitační pole a moment hybnosti těles Sluneční soustavy. Topografie a geoid.

Magnetická pole solárních a extrasolárních planet a měsíců: přítomnost či absence dynam, magnetizace litosfér, planetární magnetosféry a jejich interakce.

Modely používané pro výzkum nitra a vnitřní dynamiky vzdálených těles: inverze geoidu, termální modely, modely plášťové konvekce, evoluce parametrů orbity, vliv slapů a slapového zahřívání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK