PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Geodynamický seminář - NGEO084
Anglický název: Seminar on Geodynamics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: CIZKOVA (02.05.2005)

Seminář o aktuálních problémech v oblasti geodynamického výzkumu zemského nitra.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: CIZKOVA (02.05.2005)

Seminář je věnován aktuálním problémům geodynamiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: CIZKOVA (02.05.2005)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: CIZKOVA (02.05.2005)

Aktuální časopisecká literatura podle doporučení přednášejícího.

Metody výuky -
Poslední úprava: CIZKOVA (02.05.2005)

Seminář

Sylabus -
Poslední úprava: CIZKOVA (02.05.2005)

Seminář o aktuálních problémech v oblasti geodynamického výzkumu zemského nitra.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK