PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seismický seminář - NGEO083
Anglický název: Seminar on Seismology
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (31.01.2003)
Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (08.04.2008)

Seminář je věnován aktuálním problémům seismologie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (29.04.2020)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři nebo sledování doporučených odborných mezinárodních webových seminářů a jejich záznamů.

Literatura -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Aktuální časopisecká literatura podle doporučení přednášejícího.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Seminář

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (08.04.2008)

Seminář je věnován aktuálním problémům seismologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK