PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Desková tektonika a subdukce litosféry - NGEO072
Anglický název: Plate tectonics and subduction of lithosphere
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Geofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Teorie deskové tektoniky, určování deskových pohybů. Tektonické rekonstrukce historie deskových pohybů. Litosféra a astenosféra. Subdukce litosféry. Reologie a numerické modely.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Prohloubení teoretických znalostí o deskové tektonice a procesech na kontaktu litosférických desek.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

  • K. Stüve, Geodynamics of the lithosphere, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (09.05.2013)

Desková tektonika, geometrie a kinematika na kouli, historie deskových pohybů.

Litosférické desky, desková rozhraní, kůra a litosféra.

Přenos tepla a termální struktura kontinentální a oceánské litosféry.

Deformace litosférických desek, reologický popis kontinentální a oceánské litosféry.

Dynamické procesy, extenze, kolize.

Metamorfické procesy, P-T křivky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK