PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Rotace Země - NGEO030
Anglický název: Rotation of the Earth
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Geofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (08.03.2005)

Otočení soustavy souřadné, Eulerovy úhly. Lunisolární slapový potenciál, slapové vlny. Precese a nutace tuhé Země, Eulerova perioda, Woolardova teorie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (28.03.2008)

Přednáška slouží pro pochopení obecných principů rotace tuhého tělesa a jejich aplikace na rotujíci Zemi.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

  • M. Burša, K. Pěč, Tíhové pole a dynamika Země, Academia, Praha 1988.
  • W.H. Munk, G.F. MacDonald, The Rotation of the Earth, Cambridge University Press, New York 1960.
  • H. Moritz, I. Mueller, Earth Rotation, Ungarn Publ. Comp., New York 1987.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (19.01.2003)

Sylabus existuje pouze v anglické verzi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK