PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorická a výpočetní geometrie I - NGEM020
Anglický název: Combinatorial and Computational Geometry I
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: neomezena
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.
Neslučitelnost : NDMI009
Záměnnost : NDMI009
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ()
Kombinatorické vlastnosti konfigurací (např. konečných množin bodů a přímek, konvexních mnohostěnů a pod.), aplikace na návrh efektivních algoritmů pro geometrické úlohy. Obsahově se nepřekrývá s I046. Shodné s I172.
Sylabus
Poslední úprava: ()

Viz I172.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK