PředmětyPředměty(verze: 879)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Fyzika pro matematiky I - NFYM002
Anglický název: Physics for Mathematicians I
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/predmety/kod.php?kod=FYM002
Garant: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (07.04.2008)
Fyzikální teorie a její matematický aparát. Mechanika hmotných bodů, vektorová a analytická mechanika. Doporučená výběrová přednáška pro 1. roč. bakalářského i magisterského studia matematiky, zvláště pro studenty zaměření Matematické a počítačové modelování ve fyzice a v technice.
Literatura
Poslední úprava: T_UTF (21.05.2004)

Halliday, Resnick, Walker: Fyzika, český překlad, VUTIUM + PROMETHEUS, Brno 2003

Materiály k přednášce FyM002 na internetové stránce ÚTF (Obdržálek)

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (21.05.2004)

Čísla odpovídají kapitolám základní učebnice FYZIKA.

Písmena odpovídají doplňkovým textům z internetové stránky.

A. O fyzice obecně - Fyzikální teorie podle fyzikálního dělení - Fyzikální teorie z hlediska filozofie.

1. Měření

2. Přímočarý pohyb

B. Vektorový počet

4. Dvojrozměrný a trojrozměrný pohyb

5., 6. Síla a pohyb.

7. Práce a kinetická energie

8. Potenciální energie a zákon zachování energie

9. Soustavy částic

10. Srážky

11. Rotace

12. Valení, moment síly a moment hybnosti

C. Relativita (též kap. 38)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK