PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Problémy fyzikálního vzdělávání - NFUF831
Anglický název: Problems of Physics Education
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Pracovní seminář pro posluchače učitelství fyziky, doktorandy, pracovníky KDF, učitele z praxe a všechny zájemce. Realizuje se formou referátů pracovníků KDF, doktorandů, diplomantů a hostů o nejrůznějších problémech týkajících se výuky fyziky a fyzikálního vzdělávání vůbec. Při opakovaném zápisu je posluchač povinen vystoupit na semináři s referátem.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (01.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je minimálně 80 % účast na realizovaných seminářích (prezenčně a online).

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (01.06.2021)
Literatura

K tomuto předmětu není žádná literatura.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (01.06.2021)
Sylabus -
Témata jednotlivých seminářů jsou zveřejňována na webových stránkách KDF (http://kdf.mff.cuni.cz/) a vývěskou.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (01.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK