PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Quantum Mechanics: Nontraditional Introduction and Selected Applications - NFPL804
Anglický název: Quantum Mechanics: Nontraditional Introduction and Selected Applications
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mark Alan Novotny
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (17.02.2022)
Cílem tohoto kurzu je vývoj a použití formalismu kvantové mechaniky se speciálním zaměřením na možné budoucí technologické aplikace. Úvod do kvantové mechaniky sleduje netradiční přístup odvození Schödingerovy rovnice použitím konceptů teorie informace. Vybrané aplikace kvantové mechaniky se soustředí na oblasti, kde může kvantová mechanika zásadně ovlivnit budoucí technologie. Materiály budou poskytnuty přednášejícím.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (17.02.2022)

Obecné základy - matematika, klasická fyzika

Úvod do teorie informace

Rovnice pro kvantovou hustotu pravděpodobnosti P(x,t) pro Schrödingerovu rovnici odvozenou z teorie informace

Řešení standardních kvantově-mechanických problémů

Vlnová funkce a její vztah k P(x,t)

Vybrané aplikace kvantové mechaniky (letní semestr)

  • Elektronový transport přes nanosystémy
  • Teorie funkcionálu hustoty (DFT)
  • Od kvantového světa ke kvaziklasickým aproximacím
  • Kvantové počítání

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (05.10.2016)

Úroveň kurzu: Kurz je vhodný nejen pro studenty 1. i 2. ročníku navazujícího studia a studenty postgraduální, ale i jako paralelní alternativa k základním kurzům kvantové mechaniky pro studenty 3. ročníku bakalářského studia. Jsou požadovány solidní matematické základy spolu s přiměřenými znalostmi klasické mechaniky, elektromagnetismu a termodynamiky a statistické fyziky (v rozsahu příslušných základních kurzů bakalářského studia).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK