PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktické užití mikroskopie atomárních sil (AFM) - NFPL500
Anglický název: Practical application of atomic force microscopy
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (15.05.2013)
Praktické úlohy mikroskopie atomárních sil (AFM) a odvozených technik. Základních principy funkce AFM mikroskopů. Studium širokého spektra materiálů a jejich fyzikálních vlastností: vodivostní AFM, studium magnetickýcyh domén (MFM), adhezních vlastností, apod. Diskuze zvolené metody a výběr hrotů pro daný problém. V hodné pro studenty magisterského studia většiny experimentálních oborů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. (13.06.2019)

Podmínkou získání zápočtu je účast na pěti vybraných praktických úlohách a dále příprava a odprezentování kvalitní prezentace z vybrané absolvované úlohy. Prezentace se konají na konci semestru před ostatními účastníky kurzu a vyučujícími.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (15.05.2013)

1. Seznámení se základními principy a konstrukcí AFM.

2. Kontaktní vs. semi-kontaktní (tapping) mód, porovnání obou metod, diskuse výhod a nevýhod.

3. Elektrické vlastnosti materiálů: vodivostní AFM, elektrostatické síly (EFM), Kelvinova sonda (KPFM)

4. Studium magnetických domén permalloye (MFM)

5. Studium buněčných organismů

6. Studium počátečních stádií růstu nanostrukturovaných polymerních vrstev

7. Hrubost a struktuktura krystalických zrn

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK