PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktické užití skenovací elektronové mikroskopie - NFPL307
Anglický název: Practical Applications of Scanning Electron Microscopy
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (23.04.2014)
Příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii. Hlavní součásti skenovacího elektronového mikroskopu, principy jeho fungování. Základy ovládání elektronového mikroskopu. Zobrazování pomocí sekundárních elektronů. Zobrazování pomocí zpětně odražených elektronů. Chemická analýza pomocí EDX a WDX. Analýza krystalografické orientace a textury metodou EBSD. Další pokročilé techniky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Stráská, Ph.D. (14.06.2019)

Zápočet je udělován na základě aktivní účasti na cvičení (výuce na skenovacím elektronovém mikroskopu na Katedře fyziky materiálů).

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (23.04.2014)

Joseph Goldstein: Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, Springer, 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (29.04.2016)

Příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii.

Hlavní součásti skenovacího elektronového mikroskopu, principy jeho fungování.

Základy ovládání elektronového mikroskopu.

Zobrazování pomocí sekundárních elektronů.

Zobrazování pomocí zpětně odražených elektronů.

Chemická analýza pomocí EDX a WDX.

Analýza krystalografické orientace a textury metodou EBSD.

Další pokročilé techniky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK