PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář Mössbauerovy spektroskopie - NFPL216
Anglický název: Seminar on Mössbauer Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
RNDr. Tomáš Kmječ, Ph.D.
RNDr. Denisa Kubániová
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (14.05.2019)
Seminář zaměřený na studium struktury pevných látek hyperjemnými metodami zejména metodou Moessbauerovy spektroskopie. Přednášky o aktuálně řešených projektech a souvisejících otázkách. Vhodné pro studenty fyzikálních oborů a doktorandy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (09.05.2018)

Seznámení posluchačů s aktuálními fyzikálními a technickými otázkami studia pevných látek pomocí Moessbauerovy spektroskopie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (09.05.2018)

Zápočet se uděluje za pravidelnou účast na semináři a za přípravu a přednesení referátu na vlastní téma.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (09.05.2018)

Aktuální otázky studia struktury pevných látek hyperjemnými metodami zejména metodou Moessbauerovy spektroskopie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK