PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář Moessbauerovy spektroskopie - NFPL216
Anglický název: Seminar on Moessbauer Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Tomáš Kmječ
Mgr. Denisa Kubániová
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (09.05.2018)
Seminář zaměřený na studium struktury pevných látek hyperjemnými metodami zejména metodou Moessbauerovy spektroskopie. Přednášky o aktuálně řešených projektech a souvisejících otázkách. Vhodné pro studenty 3. - 5. ročníku fyzikálních oborů a doktorandy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (09.05.2018)

Seznámení posluchačů s aktuálními fyzikálními a technickými otázkami studia pevných látek pomocí Moessbauerovy spektroskopie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (09.05.2018)

Zápočet se uděluje za pravidelnou účast na semináři a za přípravu a přednesení referátu na vlastní téma.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (09.05.2018)

Aktuální otázky studia struktury pevných látek hyperjemnými metodami zejména metodou Moessbauerovy spektroskopie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK