PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
LabView pro pokročilé - NFPL208
Anglický název: Advanced LabView
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: G_F (12.05.2016)
Tento předmět je určen absolventům Programování v LabVIEW pro fyziky (NFPL202) a dalším zájemcům, kteří již mají jisté zkušenosti s programováním v LabVIEW. Předmět bude probíhat formou ukázek a cvičení, jejichž náplň představuje vybraná pokročilá témata související např. s architekturami středních a větších SW projektů, psaním vlastních driverů pro měřící přístroje, programováním Real-Time systémů a FPGA (programovatelná pole hradel). Součástí cvičení bude rozsáhlejší zápočtový projekt řešený v týmech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_F (12.05.2016)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s pokročilými aspekty programování v LabVIEW se silnou vazbou na automatizaci procesů a počítačové řízení přístrojů.

Literatura
Poslední úprava: G_F (12.05.2016)

1. Havlíček Josef, Vlach Jaroslav, et al., Začínáme s LabVIEW, BEN - technická literatura, Praha 2008

2.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (12.05.2016)

1. Kompilátor LabVIEW

Kompilace spustitelných aplikací, knihoven a instalačních balíčků

2. Pokročilé architektury, modularita, dokumentace

Zvyklosti a postupy při psaní větších projektů, komunikace mezi moduly, přesná synchronizace v pokročilých architekturách

3. Ovladače zařízení

Kdy a proč je psát?

Podstatné otázky při psaní ovladačů, zažité zvyklosti: použití knihoven, úrovně přístupu, využití nízko- a vysoko- úrovňových VI

4. Real-time systémy, FPGA

Úvod k Real-Time systémům a jejich použití, úvod k programování polí hradel (FPGA) a časově omezenému rozhodování, použití NI myRIO k dosažení přesného časování a kontroly

5. Zpracování obrazu v LabVIEW

Úvod do počítačové grafiky, použití software NI-VISION k rychlému a efektivnímu zpracování grafiky.

6. Zápočtový projekt

Skupiny po 3-5 studentech budou společně pracovat na rozsáhlejším projektu, na kterém si vyzkouší týmové programování a vedení projektu. Projekt se může týkat např.: jednoduchých robotů, modelů průmyslových zařízení nebo systémů zpracujících obraz (např. identifikace objektu nebo sledování pohybu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK