PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z kvantové fyziky pevných látek - NFPL206
Anglický název: Selected topics of quantum theory of solids
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jan Kuriplach, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (02.05.2014)
Pásová teorie pevných látek (PL), teorie funkcionálu hustoty, aproximace lokální hustoty a její gradientní korekce. Symetrie v PL a teorie grup. Praktické metody výpočtu elektronové struktury a základy teorie stavů pozitronů v PL. Magnetické a dielektrické vlastnosti PL, teorie lineární odezvy. Hyperjemné interakce jader jako lokální sonda elektronové struktury. Defekty v PL: bodové, lineární a plošné.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Kuriplach, CSc. (13.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je udělení zápočtu. Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na cvičení a vypracování domácích úkolů.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Kuriplach, CSc. (13.10.2017)

Povinná literatura:

C. Kittel: Quantum Theory of Solids (2nd edition)

P.M. Chaikin, T.C. Lubensky: Principles of Condensed Matter Physics

D.S. Sholl, J.A. Steckel: Density Functional Theory

Doporučená literatura:

Boroński, R.M. Nieminen: Electron-positron density-functional theory, Physical Review B 34 (1986) 3820

W. Kohn: An essay on condensed matter physics in the twentieth century, Review of Modern Physics 71 (1999) S59

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Kuriplach, CSc. (13.10.2017)

Zkouška probíhá ústní formou v rozsahu témat, která byla prezentována na přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Kuriplach, CSc. (13.10.2017)

Pásová teorie pevných látek (PL), jednoelektronové přiblížení.

Teorie funkcionálu hustoty, Kohnovy-Shamovy rovnice.

Aproximace lokální hustoty, gradientní korekce, elektronové korelace.

Symetrie v PL, bodové a prostorové grupy, reprezentace grup a jejich využití.

Praktické metody výpočtu elektronové struktury a fononových vlastností.

Molekulární dynamika a její aplikace v PL.

Základy teorie stavů pozitronů v PL, dvoukomponentní teorie funckionálu hustoty.

Magnetické a dielektrické vlastnosti PL v návaznosti na elektronovou strukturu, teorie lineární odezvy.

Hyperjemné interakce jader jako lokální sonda elektronové struktury.

Defekty v PL: bodové, lineární a plošné, jejich termodynamické parametry a vliv na elektronovou strukturu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK