PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Supratekutost a kvantová turbulence - NFPL203
Anglický název: Superfluidity and quantum turbulence
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: T_KFNT (07.05.2015)
Regular seminars destined to students, post-docs and researchers interested in hydrodynamics, especially in turbulent flows of classical and quantum fluids.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (09.10.2017)

Podmínkou zkončení předmětu je zápočet, který bude udělen za aktivní účast na semináři v průběhu semestru. Studenti se mohou zapisovat opakovaně.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (09.10.2017)

Zkouška z tohoto předmětu se nevykonává, seminar je ukončen zápočtem.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (07.05.2015)

Program semináře se skládá z příspěvků studentů, post-doktorandů a pracovníků Katedry fyziky nízkých teplot, případně dalších pracovišť Matematicko-fyzikální fakulty UK nebo Akademie věd ČR a zahraničních hostů. Základními tématy jsou hydrodynamika a kvantová nebo klasická turbulence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK