PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Simulace NMR spekter - NFPL201
Anglický název: NMR Spectra Simulation
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Mgr. Pavel Srb, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (22.05.2019)
Přehled metod simulace NMR spekter a experimentů. Software pro predikci chemických posunů různých funkčních skupin, aplikace na spektra malých organických molekul v kapalině. Metody pro simulaci spekter makromolekul. Ab initio metody pro určování hyperjemných parametrů v magnetických materiálech; simulace a interpretace jejich spekter. Výpočet EFG v pevných látkách. V rámci cvičení budou demonstrovány praktické aplikace probíraných metod. Pro 4-5. ročník a PGS - FKML, BCHF Předpoklady: Základní přednáška o NMR spektroskopii (BCM084, FPL091, FPL092) a o kvantové mechanice (FPL010, JSF061, O
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (20.05.2010)

Praktický přehled teoretických semiempirických metod užívaných jako vhodný doplněk experimentální NMR spektroskopie.

Literatura -
Poslední úprava: T_KFNT (20.05.2010)

Levitt, M. H.: Spin Dynamics; Basics of Nuclear Magnetic Resonance, John Wiley & Sons, Chichester, 2001

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (20.05.2010)

Základní charakteristiky NMR experimentů a spekter.

Srovnání výstupu výpočtů a experimentu.

Principy predikce NMR spekter v kapalinách.

Základy kvantové mechaniky pro výpočty NMR parametrů

Aplikace ab initio metod na malé organické molekuly

Ab initio metody pro výpočty elektronové struktury magnetických látek

Interpretace NMR spekter magnetik

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK