PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy mechaniky kontinua a teorie dislokací - NFPL197
Anglický název: Fundamentals of Continuum Mechanics and Dislocation Theory
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (22.04.2014)
Základní rovnice mechaniky kontinua, Lineární teorie elasticity, Reologie, Teorie plasticity. Osnova 1. Matematické základy teorie kontinua 2. Geometrická charakterizace deformace - tenzor dilatace, Cauchyho deformační tenzor 3. Dynamická charakterizace deformace - tenzor napětí, rovnice rovnováhy, hraniční podmínky 4. Deformační energie elastického tělesa 5. Všeobecný Hookův zákon, vlastnosti elastických konstant 6. Pohybové rovnice elastického kontinua 7. Reologie - Mechanické modely anelastických těles 8. Matematický model plasticity
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc. (11.10.2017)

podmínkou zakončení předmětu je složení ústní zkoušky

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (22.04.2014)

[1] M. Brdička, L. Samek, B. Sopko: Mechanika kontinua. Academia 2000

[2] J. P. Hirth, J. Lothe: Theory of dislocations. New York: McGraw-Hill, 1968.

[3] J. Weertman, J. R. Weertman, Elementary dislocation theory, New York: Oxford University Press, 1992

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc. (14.05.2019)

1. Matematické základy teorie kontinua

2. Geometrická charakterizace deformace - tenzor dilatace, Cauchyho deformační tenzor

3. Dynamická charakterizace deformace - tenzor napětí, rovnice rovnováhy, hraniční podmínky

4. Deformační energie elastického tělesa

5. Všeobecný Hookův zákon, vlastnosti elastických konstant

6. Pohybové rovnice elastického kontinua

7. Reologie - Mechanické modely anelastických těles

8. Matematický model plasticity

9. Model kontinua dislokací, disklinací a objemových poruch.

10.Napěťové a deformační pole dislokací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK