PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Vybrané partie fyziky nízkých teplot - NFPL195
Anglický název: Selected Topics on Low Temperature Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (22.05.2019)
Teplotní stupnice; ideální Fermiho a Boseův plyn; měrná tepla, tepelná a elektrická vodivost pevných látek, kapalin a plynů při nízkých teplotách; supravodivost, teorie BCS, slabá a vysokoteplotní supravodivost; kvantové kapaliny, supratekutost a BEC; jaderný magnetismus. Vhodné pro magisterské studium fyziky a doktorandské studium.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (10.10.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: T_KFNT (05.02.2007)

Vymezení pojmu a význam teploty ve fyzice. Nízké teploty, jejich

dosahování a měření, kryokapaliny.

Termodynamika ideálního a slabě neideálního Fermiho a Boseova plynu a její

aplikace na měrná tepla a transportní vlastnosti pevných látek, kapalin a

plynů. 2D Fermiho plyn, kvantový Hallův jev, 2D krystalizace.

Supravodivost, Meissnerův jev, izotopický jev, supravodiče 1. a 2. druhu,

Cooperovy páry, základní představy teorie BCS, makroskopická vlnová

funkce, slabá supravodivost, skvidy, vysokoteplotní supravodivost.

Supratekutost, Boseova-Einsteinova kondenzace, fázové diagramy 4He a 3He

II, kvantové krystaly, dvoukapalinová hydrodynamika, makroskopická vlnová

funkce, kvantované víry, kvantová turbulence.

Jaderný magnetismus, jaderná adiabatická demagnetizace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK