PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Proseminář fyziky kondenzovaných soustav - NFPL192
Anglický název: Introductory Seminar on Condensed Systems Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
Mgr. Karel Kouřil, Ph.D.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (18.05.2005)
Cílem prosemináře je doplnit přednášku FPL150 "Úvod do fyziky kondenzovaných soustav" podrobnějším rozborem vybraných témat a jednoduchými řešenými problémy a úlohami, které budou studenti řešit samostatně.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Diskuse vybraných témat fyziky kondenzovaných látek.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (15.02.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je účast na prosemináři, odevzdání samostatného vypracování zadaných úloh a vlastní prezentace na zadané nebo zvolené téma v rozsahu cca 15-20 minut.

Literatura
Poslední úprava: T_KFNT (07.05.2004)

[1] László Mihály, Michael C. Martin : Solid State Physics: Problems and Solutions, John Wiley & Sons; (July 12, 1996) ISBN: 0471152870

[2] http://www.ruph.cornell.edu/sss/sss.html

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (18.05.2005)

Cílem prosemináře je doplnit přednášku FPL150 "Úvod do fyziky kondenzovaných soustav" podrobnějším rozborem vybraných témat a jednoduchými řešenými problémy a úlohami, které budou studenti řešit samostatně, vhodné úlohy z fyziky pevných látek jsou např. v [1].

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK