PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Proseminář fyziky kondenzovaných soustav - NFPL192
Anglický název: Introductory Seminar on Condensed Systems Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (14.06.2019)
Cílem prosemináře je doplnit přednášky NFPL502 Úvod do fyziky pevných látek a NFPL505 Úvod do fyziky měkkých materiálů podrobnějším rozborem vybraných témat a jednoduchými řešenými problémy a úlohami, které budou studenti řešit samostatně..
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Diskuse vybraných témat fyziky kondenzovaných látek.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (30.04.2020)

Podmínkou udělení zápočtu je účast na prosemináři, odevzdání samostatného vypracování zadaných úloh.

Je pravděpodobné, že se značná část podmínek zápočtů může plnit distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budete včas informováni.

Literatura
Poslední úprava: T_KFNT (07.05.2004)

[1] László Mihály, Michael C. Martin : Solid State Physics: Problems and Solutions, John Wiley & Sons; (July 12, 1996) ISBN: 0471152870

[2] http://www.ruph.cornell.edu/sss/sss.html

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Cílem prosemináře je doplnit přednášky NFPL502 Úvod do fyziky pevných látek a NFPL505 Úvod do fyziky měkkých materiálů podrobnějším rozborem vybraných témat a jednoduchými řešenými problémy a úlohami, které budou studenti řešit samostatně, vhodné úlohy z fyziky pevných látek jsou např. v [1].

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK