PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jaderné metody ve fyzice pevných látek - NFPL190
Anglický název: Nuclear Methods in Solid State Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)
V přednášce jsou probírány základy moderních metod studia mikrostuktury kondenzovaných soustav, založených na využití subatomových částic jako sond nebo na aplikacích experimentálních technik jaderné fyziky: mössbauerovská spektroskopie, jaderná orientace, porušené úhlové korelace, spinová rotace mionů, rozptyl neutronů, pozitronová anihilační spektroskopie, aplikace iontových svazků, jaderná magnetická resonance. Určeno pro PGDS.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr. (10.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

G. Schatz, A. Weidinger, Nuclear Condensed Matter Physics: Nuclear Methods and Applications. Wiley & Sons, Inc., 2002

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška probíhá ústní formou v rozsahu témat, která byla prezentována na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)
1. Vybrané partie jaderné fyziky.
2. Mössbauerovská spektroskopie.
3. Orientace atomových jader ve fyzice kondensovaných soustav.
4. Porušené úhlové korelace.
5. Rotace spinu mionů.
6. Rozptyl neutronů.
7. Pozitronová anihilační spektroskopie.
8. Iontové svazky ve fyzice kondenzovaných soustav.
9. Jaderná magnetická rezonance.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK