PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Moderní problémy NMR spektroskopie - NFPL183
Anglický název: Modern Issues in NMR Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://nmr.mff.cuni.cz/pec
Garant: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (20.08.2013)
Týdenní seminář. Úvod do teorie nukleární magnetické rezonance (NMR) pro začátečníky následovaný přednáškami o aplikacích NMR v různých oborech od fyziky, přes chemii, strukturní biologie až po medicínu. Přednášejí specialisté z MFF a PřF UK a pozvaní hosté. Vhodné pro všechny ročníky bakalářského, magisterského a doktorského studia. Seminář může usnadnit výběr bakalářské a diplomové práce, které tématicky souvisejí s magnatickou rezonancí. Součástí akce jsou i neformální konzultace s přednášejícími. Bližší informace: http://nmr.mff.cuni.cz/?page=news&idn=13
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (24.06.2015)

Úvod do problematiky nukleární magnetické rezonance a příklady hlavních aplikací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje za absolvování semináře. Zápočet není možné opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (18.05.2022)

Úvod do teorie nukleární magnetické rezonance (NMR) pro začátečníky

Aplikace NMR spektroskopie a zobrazování ve fyzice, chemii, materiálovém výzkumu, biologii a lékařství.

Ve šk. roce 2022/2023 se seminář koná!!!

http://nmr.mff.cuni.cz/pec

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK