PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní problémy NMR spektroskopie - NFPL183
Anglický název: Modern Issues in NMR Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://nmr.mff.cuni.cz/pec
Garant: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (20.08.2013)
Týdenní seminář. Úvod do teorie nukleární magnetické rezonance (NMR) pro začátečníky následovaný přednáškami o aplikacích NMR v různých oborech od fyziky, přes chemii, strukturní biologie až po medicínu. Přednášejí specialisté z MFF a PřF UK a pozvaní hosté. Vhodné pro všechny ročníky bakalářského, magisterského a doktorského studia. Seminář může usnadnit výběr bakalářské a diplomové práce, které tématicky souvisejí s magnatickou rezonancí. Součástí akce jsou i neformální konzultace s přednášejícími. Bližší informace: http://nmr.mff.cuni.cz/?page=news&idn=13
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (24.06.2015)

Úvod do problematiky nukleární magnetické rezonance a příklady hlavních aplikací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje za absolvování semináře. Zápočet není možné opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (07.09.2018)

Úvod do teorie nukleární magnetické rezonance (NMR) pro začátečníky

Aplikace NMR spektroskopie a zobrazování ve fyzice, chemii, materiálovém výzkumu, biologii a lékařství.

Ve šk. roce 2018/2019 probíhá v termínu 4.- 9.11.2018 ve Výukovém a školícím centru UK v Peci pod Sněžkou.

Je třeba zaslat přihlášku nejlépe do 15.10. emailem na adresu: Jan.Lang@mff.cuni.cz, pozdější přihlášení je možné jen při přebytku volných míst.

http://nmr.mff.cuni.cz/pec

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK