PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy fyziky nízkých teplot - NFPL180
Anglický název: Contemporary Problems of Low Temperature Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)
Seminář probíhající v týdenním soustředění. Program je věnován úvodu do problematiky fyziky nízkých teplot, hyperjemných interakcí a jadermých metod studia kondenzovaných látek pro začátečníky a aktuálním řešeným otázkám těchto oborů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr. (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za aktivní účast na semináři, který probíhá v týdenním soustředění. Zápočet nelze opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)

Teplotní stupnice a role teploty ve fyzice. Fyzika nízkých teplot a předmět jejího studia.

Základní fyzikální vlastnosti 4He a 3He, zkapalnění 4He, tepelná izolace, Dewarovy nádoby, kryostaty. Fermiho-Diracova a Boseova - Einsteinova kvantová statistika. Ideální Boseův plyn, Boseova - Einsteinova kondenzace (BEC). Ideální Fermiho plyn, Fermiho kapalina, nulový zvuk. Fázové diagramy 4He a 3He, supratekutost, hydrodynamika a kvantované víry. Směsi 3He-4He, rozpouštěcí refrigerátor.

Supravodivost - základní vlastnosti, fyzikální představy a aplikace. Josephsonovy jevy. Vysokoteplotní supravodivost.

Fyzikální vlastnosti pevných látek při nízkých teplotách. Kovy, izolátory, polovodiče, fonony, elektrony, díry. Úvod do energetických spekter, valenční a vodivostní pás. Debyeova teplota. Kvantový Hallův jev. Magnetismus při nízkých teplotách. Jaderný magnetismus, van Vleckova paramagnetika.

Jaderné metody ve fyzice kondenzovaných soustav. Principy jaderné magnetické rezonance - Larmorova precese, Blochovy rovnice, spinové echo. JMR v magnetikách, hyperjemné interakce. Jaderné magnetické zobrazování. JMR vysokého rozlišení. Jaderná orientace. Mössbauerova spektroskopie. Pozitronová anihilace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK