PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kvantový popis NMR - NFPL179
Anglický název: Quantum Description of NMR
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (13.05.2019)
Elementární i pokročilé kvantově mechanické přístupy užívané k popisu jaderné magnetické rezonance a relaxace. Pro 3. - 5. ročník fyzikálních oborů a doktorandy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Elementární i pokročilé kvantově mechanické přístupy užívané k popisu jaderné magnetické rezonance a relaxace.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (10.06.2019)

Předmět se zakončuje ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičení a za vypracování zadaných domácích úkolů.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (02.03.2010)

Literatura

C.P.Slichter, Principles of magnetic resonance, Springer 1990

M.Goldman, Quantum Description of High Resolution NMR in Liquids, Oxford Univ. Press 2002 ?

M.H.Levitt, Spin Dynamics, Wiley 2001

T.C.Farrar, J.E.Harriman, Density Matrix Theory and Its Applications in NMR Spectroscopy, The Farragut Press 1991

G.D.Mateescu, A.Valeriu, 2D NMR Density Matrix and Product Operator Treatment, A Solomon Press Book 1993

P.J.Hore, J.A.Jones, S.Wimperis, NMR:The Toolkit, Oxford Sci.Publ. 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (09.10.2017)

Zkouška je ústní, otázky jsou kladeny dle syllabu, požadavky odpovídají rozsahu výkladu. Zkouška může zahrnovat i prezentaci řešení zadaného problému.

Zápočet je podmínkou ke zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (29.01.2007)
1. Úvod
Jaderný spin a magnetický moment. Zeemanovské štěpení. Energetické hladiny, rezonanční přechody, Larmorova frekvence. Populace.

2. Vlastnosti spinových operátorů.
Komutační relace. Matice spinových operátorů. Operátory rotace. Příklady.

3. Přístup statistické kvantové mechaniky
Kvantový statistický soubor. Matice hustoty. Rovnice vývoje matice hustoty. Časový vývoj střední hodnoty měřené fyzikální veličiny. Matice hustoty v tepelné rovnováze. Popis zeemanovské interakce, vlivu radiofrekvenčního pole, chemického posunu, nepřímé vazby. Signál volné precese.

4. 2D spektroskopie
Metoda dvojí Fourierovy transformace. J- spektroskopie homo a heteronukleární. Korelační spektroskopie hetero-, homonukleární (COSY). Přenos polarizace, zesílení pro málo citlivá jádra.

5. Multikvantová koherence
Souvislost k-kvantové koherence a elementu matice hustoty. Metody přípravy multikvantové koherence, vývojová perioda, konverze, separování modů. Multikvantová filtrovaná COSY metoda..

6. Aplikace
Nepřímá interakce párů spinů 13C. INADEQUATE (1D, 2D verze). Kros-relaxační spektroskopie NOESY.

7. Úvod do formalismu součinových (produktových) operátorů
Základní operátory, popis vývoje.

8. Příklady a úlohy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK